Details on Yoshimotozaka46 1st single debut Nakasete Kure Yo

yoshimotozaka46 nakasete kure yo

The third group of Sakamichi Series, Yoshimotozaka46 will release their debut single titled 'Nakasete Kure yo [泣 か せ て く れ よ]' on the upcoming December 26, 2018.

16 members of Yoshimotozaka46 were chosen as the Senbatsu's debut single. And 30 other members will form 4 units.

This single will be released in 2 types namely Limited Edition and Regular Edition.

Yoshimotozaka46's First Single

Title: Nakasete Kure yo
Release Date: December 26, 2018

Senbatsu:
Saito Tsukasa (c), Ogawa Haruna (c), Endo Shozo, Komoto Junichi, Murakami Shouji, Yuriyan Retoriba, Mahiru, Obata no Oniisan, Yoshiko, Nadaki Takeshi, Oochi Yousuke, Koide, Ehara Masahiro, Kanada Satoshi, Ken, Ogata Takahiro

Unit Senbatsu
1st Unit: Fujii Nao, Sakakihara Tetsuji, SHUHO, A-NON, Miyaki Riho, Takano Yui, Tada Tomohiro, Nishimura Shinji, Ikeda Naoto, Kotera Mari, Hinata, Tanaka Shinguru, Kyon, HIDEBOH, Junjun kuriniku P

2nd Unit: Shidada Tamayo, Sayuri, Nozawa Naoko, Ohki Shizuka, Yaki Matsumi, Yamamoto Keiichi, Tetsuji, Kawashima Akiyoshi, Otake, Unagi Kazuhiro, Iwahashi Yoshimasa

3rd Unit: Matsumura Shiho, Takashi, Masaruko
4th Unit: Murakami Shoji and more.