SKE48 open voting for fans to choose 10th generation members

SKE48 open voting for fans to choose 10th generation members

SKE48 is holding an audition process for 10th generation members.

This month, auditions have entered the final round of selection.

Some time ago SKE48 has announced several audition finalists who passed this final stage.

In this final stage SKE48 needs the help of fans or the public to select suitable candidates.

SKE48 opened a web page to vote on November 10, 2019 at 12:00 Japanese time yesterday.

In total there are 34 candidates who can be chosen.

They are Hayashi Mirei, Nishii Mio, Uwemoto Sayako, Sugiyama Anan, Kato Yui, Kaminosono Rina, Iwayama Kokoro, Kiuchi Rikako, Osugi Kirara, Enomoto Anri, Kawabe Ami, Kuwahara Yuri, Kato Momui, Kudaosono Rina, Iwayama Kokoro, Kiuchi Rikako, Osugi Kirara, Enomoto Anri, Kawabe Ami, Kuwahara Yuri, Kato Momui, Masuda Miyu, Kukisawa Erika, Sato Sawada Kanon, Ishizuka Mizuki, Okuri Isuzu, Anai Juno, Inoue Sakurako, Tanaka Nadea Yuki, Yamazaki Fuka, Ito Miki, Igarashi Hayaka, Seya Moka, Nagahara Rena, Sugimoto Riina, Hoshino Himari, Kito Mikuru, Kasahara Ayaka, Saitoyu, Saitoyu Hiasa, and Aoki Rika.

Fans can vote by entering the voting serial code entered in the 25th single SKE48, FRUSTRATION version of First Press Limited Edition. Voting will end on November 17, 2019 at 23:59 local time.