AKB48 Team SH 3rd Senbatsu Sousenkyo Final Results

AKB48 Team SH 3rd Senbatsu Sousenkyo Final Results


Today, AKB48 Team SH 3rd Senbatsu Sousenkyo final results have been announced.

This senbatsu members selected for latest single 'Sentimental Train'

Liu Nian (C)
Zhu Ling
Li Jiahui
Gui Chuchu
Qiu Dier
Ye Zhien
Wu Anqi
Zhang QianFei
Shen Ying
Mao Weijia
Zou Ruonan
Zhu Jingchen
Zeng Sichun
Kong Kexin
Jian Qiangwei
Shi Keyan

Liu Nian and Zhu Ling are the first members ever in 48 Group to reach over 1 Million votes in only one Election.

Liu Nian - 1,402,424.84 votes

Zhu Ling - 1,344,286.07 votes

AKB48 Team SH also announces formation with upcoming Virtual Idol Group 'VOG', release date will be in Spring 2023.

At least 5 members from Team SH will collaborate, with music producers from Japan producing their Single.