NMB48 4th Album senbatsu members announced for main song

NMB48 4th Album senbatsu members announced for main song

NMB48 to release their 4th album (title to be announced).

Their album will be released on 8 March. 

Today, NMB48 4th album main song's (To be announced) senbatsu members have been announced with Yamamoto Mikana as a center for the very first time.

Yamamoto Mikana (C)
Abe Wakana
Izumi Ayano
Kato Yuka
Kawakami Chihiro
Kojima Karin
Sakata Misaki
Sadano Haruka
Shiotsuki Keito
Shibuya Nagisa
Jonishi Rei
Shinzawa Nao
Sumino Wakana
Deguchi Yuina
Hara Karen
Maeda Reiko

First Time Senbatsu: Deguchi Yuina & Sakata Misaki. 

The fans have been waiting for 6 years since NMB48 last album released.